Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

AvK Bouwpartners is een bouwkundig adviesbureau dat u op uiteenlopende gebieden voorziet van bouwbegeleiding. Dankzij onze gevarieerde teamsamenstelling en ervaring kunnen wij u in elk stadium van de bouw van dienst zijn. U moet daarbij denken aan adviezen tijdens de ontwerpfase, juridische adviezen bij contractvorming, kostenadvies en adviezen tijdens de realisatiefase. Daarnaast zorgt AvK Bouwpartners ook voor bouwbegeleiding in de vorm van directievoering en/of bouwtoezicht.

Bouwbegeleiding in drie bouwfases

AvK Bouwpartners kan bouwbegeleiding aanbieden in drie verschillende fases van een bouwproject. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en onderhoud.
De verschillende fases zijn de ontwerpfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase.

Bouwbegeleiding tijdens de ontwerpfase

Graag begeleiden wij u in de ontwerpfase met het opstellen van een programma van eisen. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in de keuze voor een architect. Vervolgens toetsen wij de contractdocumenten zodat faalkosten tijdens de uitvoering voorkomen kunnen worden.
Voor herbestemming en herhuisvesting is het van belang om, indien uw vastgoed tijdens de uitvoering in gebruik blijft, een goede afstemming te organiseren tussen gebruikers en uitvoerende partijen. Dit begint al in de ontwerpfase en wordt doorgezet in de vervolgfases.

De aanbestedingsfase en bouwbegeleiding

In de aanbestedingsfase is onze bouwbegeleiding gericht op het begeleiden van u bij de keuze voor een aannemer. Ook kunnen wij de ontvangen begroting(en) van aannemers en onderaannemers voor u vergelijken, zodat u een onderbouwde beslissing kunt maken.

Bouwbegeleiding gedurende de uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering bestaat onze bouwbegeleiding uit het bewaken van uw planning en de controle van de aannemer. Ook in deze fase zijn de bouwkosten de rode draad; tijdens de uitvoering bewaken wij deze voor u en maken we de verschillen inzichtelijk.

Één vast aanspreekpunt

In alle fases heeft u één vast aanspreekpunt die, in samenspraak met u, alles voor u regelt.
Dit bespaart u een hoop tijd, kosten en ergernis. Vraag naar de mogelijkheden van bouwbegeleiding voor u of maak gebruik van een vrijblijvende offerte via info@avkbouwpartners.nl of 0547-273703.

Documentatie aanvraag

HomeDienstenBouwbegeleiding

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V.
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl