Bouwkundig ontwerp

Bouwkundig ontwerp

Als wij een bouwkundig ontwerp maken dan kunnen we het ontwerpproces verdelen in twee fases: te weten een voorlopig ontwerp (schetsontwerp) en een definitief ontwerp. Als eerste stap wordt in een goed gesprek geïnventariseerd wat uw wensen zijn. Waarmee wij vervolgens aan de slag gaan.

Het voorlopige bouwkundig ontwerp

De eerste ideeën voor ons bouwkundig ontwerp werken we uit in een tekening die vaak ‘schetsontwerp’ of ‘voorlopig ontwerp’ wordt genoemd. In deze eerste fase zullen wij onze kosten voor u zo laag mogelijk houden. Zo krijgt u tegen een minimale investering een goed beeld van uw wensen, die ook duidelijk vertaald worden in een tekening. In deze fase kunnen wij allerlei zaken voor u uitzoeken, maar het is natuurlijk ook mogelijk om hier zelf een rol in spelen. Zaken die in kaart gebracht moeten worden zijn:

  • opvragen regels en eisen van het bestemmingsplan
  • opvragen gegevens bestaande situatie indien er sprake is van een verbouwing
  • indien u grond gaat kopen kunt u bij het kadaster ook gegevens opvragen over het terrein zoals bepaalde erfdienstbaarheden als recht van overpad
  • vraag indien u grond gaat kopen ook bij de gemeente na of het bestemmingsplan bepaalde zaken verbiedt
  • sonderingsgegevens ofwel een onderzoek dat aantoont hoeveel draagkracht de bodem heeft.

Definitief bouwkundig ontwerp

Waar het voorlopige bouwkundig ontwerp handelt over "wat gaan we maken?", komt in het definitief ontwerp meer de vraag "hoe gaan we het maken?" aan bod. Het definitief ontwerp is een verdere uitwerking en een detaillering van het voorlopig ontwerp. Aan het einde van deze fase van het ontwerpproces zijn vastgelegd:

  • duidelijker en gedetailleerder tekeningen dan in het voorlopig ontwerp
  • tekeningen zijn voorzien van de juiste maatvoering
  • de toe te passen materialen zijn bekend en verwerkt op de tekeningen
  • globale wensen en eisen van adviseurs, zoals constructie en installatie zijn verwerkt op de tekeningen.

Inzicht in de bouwkosten

Wij maken voor u niet alleen een mooi ontwerp, maar geven ook inzicht in de bouwkosten. In dit stadium kunnen wij voor u ook een kostenraming opstellen, zodat u een inzicht krijgt wat het ontwerp met uw wensen zal gaan kosten als het daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Aan de hand van dit kostenoverzicht kan het bouwontwerp nog bijgewerkt worden. Als de gemeente heeft aangegeven dat het plan past binnen het bestemmingsplan, dan is het nu tijd voor de goedkeuring van de welstandscommissie.

Het welstandsadvies

De tekening wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze commissie gaat het plan beoordelen op haar redelijke eisen. Ze kijken of het plan past binnen de omgeving en of het plan architectonisch logisch en helder in elkaar steekt. Soms heeft de commissie opmerkingen die aangepast moeten worden in de tekeningen. Zodra we groen licht hebben van de welstandscommissie is het tijd voor de volgende grote stap: het aanvragen van de bouwvergunning.

Meer informatie?

Bent u van plan te gaan (ver) bouwen? Neem dan contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak.

Documentatie aanvraag

HomeDienstenBouwkundig ontwerp

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V.
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl