Een betrouwbare duurzaamheid advies nodig?

Een betrouwbare duurzaamheid advies nodig?

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker, sterker nog, straks is er geen keuze meer maar de enige wijze waarop we in de toekomst nog kunnen en moeten bouwen.
Grondstoffen worden schaarser, het energievraagstuk nijpender en het klimaat verandert, redenen genoeg om duurzaam te bouwen.

Wij helpen u graag bij het realiseren van een duurzaam project! In de ontwerpfase zal al worden gelet op:

  • Gebruik van duurzame materialen
  • Energie-efficiency door het toepassen van schone energiebronnen en waterbesparing
  • Hergebruik van materialen na de sloop van het gebouw
  • Intelligente gebouw- en installatie concepten
  • Aanpasbaar bouwen en kunnen functie veranderingen ondergaan

EPC-berekening

Een EPC berekening is een berekening om aan te tonen of een gebouw voldoet aan de geldende energie-eisen. Deze berekening wordt aangevraagd bij de bouwaanvraag van een gebouw. De afkorting EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt.

Bij een EPC berekening worden installaties en isolatiewaarden getoetst aan de hand van het bouwbesluit. De EPC-eisen zijn en worden steeds verder aangescherpt. Het gevolg hiervan is dat, om aan de eisen te blijven voldoen, het zoeken naar de maatregelen die het meest kosteneffectief zijn, een lastige en tijdrovende klus is. Door onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van EPC berekeningen kunnen wij u deze voor een scherpe prijs aanbieden.

Voor het berekenen van de EPC wordt gebruik gemaakt van het NEN rekenprogramma. Voor woning- enutiliteitsgebouwwordt gerekend volgens de NEN 7120.

GPR-berekening

Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw gemeten. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. GPR is toonaangevend in Nederland, wordt breed toegepast en is landelijk erkend.

GPR advies
Wij kunnen advies uitbrengen naar diverse partijen, hierbij is te denken aan:

  • Opstellen van milieu ambities
  • Analyseren, vergelijken en optimaliseren van woningontwerpen en concepten
  • Toetsen ontwerp aan eisen en ambities
  • Vertalen GPR-eisen naar de praktijk
  • GPR-aandachtspunten opnemen in uw Plan van Eisen

GPR-berekening
Voor het maken van een vrijblijvende offerte voor de GPR-berekening kunt u via info@avkbouwpartners.nl een checklist aanvragen. Aan de hand van die ingevulde checklist en enkele tekeningen zullen wij dan vrijblijvend een offerte naar u opstellen. Tevens zullen wij de aangeleverde gegevens in de checklist gebruiken voor het maken van de GPR-berekening.

MPG-berekening

Sinds 1 januari 2013 moet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning van een nieuwbouw-woning en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m² een milieuprestatieberekening (MPG) worden bijgevoegd.

De milieubelasting wordt in eerste instantie uitgedrukt in 11 losse milieueffecten, zoals het broeikaseffect. Om de hanteerbaarheid te verbeteren, worden de effecten gewogen en gesommeerd tot één getal. Om de ongelijksoortige effecten onderling te kunnen wegen, worden ze allen vertaald naar een schaduwprijs. Hierna worden ze opgeteld tot de overall schaduwprijs, de MPG.
De definitie van de schaduwprijs is: ‘de theoretische schatting van de kosten, die de overheid er voor over heeft om de milieuschade te voorkomen of te verhelpen’. Dit betekent dat hoe belangrijker de politiek een effect vindt, hoe hoger de kosten en dus hoe groter de weegfactor.

Bouwbesluittoetsing

Naast de regelgeving en de kosten houden wij ook de maatregelen in de gaten rondom gezondheid en comfort, deze mogen niet uit het oog worden verloren.
Bouwkundige en installatietechnische maatregelen zullen zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd. Bij de aanvraag van een bouwvergunning c.q. omgevingsvergunning dient u de gemeente aan te tonen dat uw aanvraag voldoet aan het geldende bouwbesluit. AvK Bouwpartners heeft hiervoor een standaard bouwbesluittoetsing die bestaat uit:
• Daglichttoetreding
• Ventilatie c.q. Luchtverversing (incl. stallingsruimte)
• Spuivoorziening
• Verblijfsgebied en Verblijfsruimten (GBO VG VR)
• Toiletruimte
• Aanwezigheid toegankelijkheidssector
• Buitenberging voor woonfuncties
• Buitenruimte voor woonfuncties
• Energiezuinigheid c.q. energieprestatiecoëfficiënt (EPG)

Bespaar nu op uw energie kosten met ons maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in een bestaande woning. Een EPA (Energie Prestatie Advies) wordt ook wel energielabel voor woningen genoemd.

In een EPA rapport staan diverse maatregelen die het mogelijk maken om veel geld te besparen op uw energierekening. Naast de besparing zijn deze maatregelen duurzame oplossingen. Dus beter voor het milieu en voor u maandelijks energiekosten.

Als u energiezuinige maatregelen wilt nemen, is het verstandig om eerst een Maatwerkadvies Energiebesparing te laten opstellen. Dan weet u precies welke maatregelen voor u het meest geschikt zijn. Een adviseur komt bij u langs om het maatwerkadvies rapport op te stellen.

Het rapport geeft een gedetailleerd inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt duidelijk wat deze maatregelen globaal kosten en welke besparing mogelijk haalbaar is. Zo kunt u een zorgvuldige beslissing nemen.

Een Maatwerkadvies Energiebesparing houdt rekening met specifieke aspecten voor uw woning, zoals het aantal bewoners en uw persoonlijke wensen. De kosten van maatregelen en de besparingen zijn echter altijd indicatief. De exacte kosten van de maatregelen weet u pas als u de offertes van de uitvoerders ontvangt.

Een energielabel voor woningen is overigens vooral zinvol als uw huis gebouwd is voor 1990 en u grondig aan de slag wilt met energie besparen. In een energielabel voor woningen worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendementsketels of spouwisolatie aangeraden.

Vochtmetingen

Vochtmetingen zijn belangrijk om inzicht te verkrijgen in het vochtgehalte in bijvoorbeeld wanden en/of vloeren. Hierbij kunnen mogelijke risico's op vochtschade vroegtijdig worden opgespoord.

Vele afwerkmaterialen (lakken, parketvloeren, linoleum, etc.) stellen zware eisen aan het vochtgehalte in de onderliggende constructie. AvK Bouwpartners kan voor u deze metingen uitvoeren en u verder helpen met het bestrijden van vochtproblemen.

Eén van onze technische adviseurs maakt een afspraak met u voor het maken van een vochtmeting of meerdere vochtmetingen. Aan de hand van uw bouwtekeningen en/of een bezoek ter plaatse met vochtmeting(en) maakt hij hiervan een intern opnamerapport.

Meer informatie, vragen of een vrijblijvende offerte?

Op uw wens ontvangt u een vrijblijvende offerte die geheel op uw situatie toegespitst is
en vaak de mogelijkheid geeft voor keuze van uitvoering en uiteraard de geldende prijzen. Uiteraard zijn we altijd bereid een en ander toe te lichten als er onduidelijkheden zijn.

AvK Bouwpartners heeft door de jaren heen veel kennis opgedaan op het gebied van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwtechniek en installatietechniek. Door onze kennis en ervaring kunnen wij u een EPC berekening en maatwerkadvies tegen een gunstig tarief aanbieden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Documentatie aanvraag

HomeDienstenEen betrouwbare duurzaamheid advies nodig?

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V.
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl