Brief van Stef Blok over aanscherping energieprestatie

Brief van Stef Blok over aanscherping energieprestatie

Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, heeft middels een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de aanscherping van de energetische nieuwbouweisen per 1 januari 2015 wordt uitgevoerd.

Blok schrijft: “Tijdens het VAO energiebesparing gebouwde omgeving op 19 december 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Jansen en Monasch (30196, nr. 229) waarin wordt verzocht om de voorgenomen aanscherping van de energetische nieuwbouweisen door te zetten per 1 januari 2015.

Met deze brief laat ik u weten dat ik de motie zal uitvoeren en de minimumeisen voor de energieprestatie voor gebouwen alsnog aanscherp per 1 januari 2015. Dit betekent voor woningen dat de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) per 1 januari 2015 wordt verlaagd van 0,6 naar 0,4 en voor utiliteitsbouw dat de energieprestatie 50% beter is dan in 2007.

Effectief doorvoeren Blok meldt dat hij met marktpartijen zal overleggen over hoe de aanscherping zo effectief mogelijk kan worden doorgevoerd. Daarnaast wil hij met genoemde partijen verkennen óf en in hoeverre een alternatieve route op weg naar daadwerkelijke (bijna)-energieneutrale nieuwbouw per 2020 mogelijk is.

Hij besluit zijn brief met: “Immers, het gebruik van de huidige bepalingsmethode voor de EPC voor nieuwbouweisen staat al enige tijd ter discussie, zeker naar gelang de energieprestatie-eisen steeds strenger worden.

Terug

Documentatie aanvraag

HomeNieuwsBrief van Stef Blok over aanscherping energieprestatie

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V.
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl