Nieuwe eisen energiezuinigheid per 01-01-2015!

Nieuwe eisen energiezuinigheid per 01-01-2015!

Nieuwe eisen energiezuinigheid per 01-01-2015
Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal eisen uit het bouwbesluit met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen. Zowel EPC als Rc. dit kan invloed hebben op uw bouwplannen.

Lees verder om te zien welke acties u kunt nemen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. De nieuwe eisen zijn onderdeel van een langer lopende ontwikkeling, op weg naar een energie neutrale gebouwde omgeving.

EPC-eisen
Per 1 januari 2015 worden de EPC-eisen aangescherpt. Dat geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4 in plaats van de huidige EPC-eis van 0,6. Voor utiliteitsfuncties wordt de EPC-eis met 50% aangescherpt ten opzichte van de eisen van 2007.

In de volgende link zijn de huidige- en de eisen per 1 januari 2015 weergegeven.

www.avkbouwpartners.nl/media/images/tabel_eisen_2015.jpg

Thermische schil
Per 1 januari 2015 worden er scherpere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens in de markt dat er meer aandacht uitgaat naar de bouwkundige schil van een gebouw. Momenteel wordt er een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die eis wordt gedifferentieerd naar type constructie:

  • Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W


Gangbare constructies kunnen zonder erg ingrijpende wijzigingen aan de gestelde eisen voldoen. Dit is de belangrijkste reden dat er voor een gedifferentieerde eis is gekozen en niet voor een Rc-waarde van 5,0 m2K/W voor de gehele schil (dit was aanvankelijk de beoogde eis).

Voor een aantal constructies vraagt de aangescherpte eis aandacht, zoals:

  • Het dak van een dakkapel. De constructiedikte zal toenemen met een gewijzigde detaillering als gevolg. De wang van een dakkapel is specifiek genoemd en moet voldoen aan de U-waarde eis (1,65 W/m2K);
  • Een paneelconstructie. Het houten regelwerk in het paneel en/of het kozijn heeft een negatieve invloed op de thermische kwaliteit waardoor er niet zondermeer aan de minimale Rc-waarde wordt voldaan;
  • De (voorzet)wand en plafond tussen een appartement en het bergingenblok; hiervoor geldt ook de minimale Rc-waarde van 4,5 / 6,0 m2K/W. Ook hiervoor geldt een (fors) extra ruimtebeslag als gevolg van een dikkere wand / plafond;
  • Daken. De Rc-waarde-eis voor daken stijgt fors. Dat betekent een dikker isolatiepakket. Vooral voor de kleinere dakvlakken kan dat leiden tot ingrijpende wijzigingen in de detaillering.


Voor transparante constructies (ramen / deuren) is de eis wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Per 1 januari 2015 geldt dezelfde eis maar mag die als gemiddelde van alle transparante delen van het ‘bouwwerk’ worden beschouwd. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2, W/m2K.

Heeft u vragen over de genoemde onderwerpen, neem dan contact op met AvK Bouwpartners

Bron:
www.nieman.nl

Terug

Documentatie aanvraag

HomeNieuwsNieuwe eisen energiezuinigheid per 01-01-2015!

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V.
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl