Aanpassing Bouwbesluit 1 juli 2015

Aanpassing Bouwbesluit 1 juli 2015

De grootte van de badkamer, toilet of trap en de hoogte van de plafonds. Vanaf 1 juli aanstaande krijgen particulieren meer vrijheid bij het (laten) ontwerpen en bouwen van hun huis. Minister Blok van Wonen past daarvoor de eisen in het Bouwbesluit 2012 aan.

Minister Blok heeft het voorstel om het Bouwbesluit aan te passen recent naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat hier onder andere om voorschriften ten aanzien van een aansluiting op nutsvoorzieningen, het aanbrengen van een buitenberging en het realiseren van buitenruimte.

Als het voorstel wordt aangenomen, dan zijn de volgende passages uit het Bouwbesluit na 1 juli niet meer van toepassing op het bouwen van een huis voor particulier eigendom:
● Afdeling 4.3. Badruimte, nieuwbouw
● Afdeling 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
● Afdeling 4.5. Buitenberging, nieuwbouw
● Afdeling 4.6. Buitenruimte, nieuwbouw
● Artikel 6.10. Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte

De wijzigingen volgen op een aantal succesvol verlopen projecten in Almere, Castricum en Den Haag. Daar is de laatste jaren (onder de Crisis- en Herstelwet) ervaring opgedaan met particulieren die zelf hun woning bouwden. De ervaringen waren dusdanig goed dat de extra vrijheden nu landelijk gaan gelden.

Afwijken van Bouwbesluit
NEPROM, de vereniging van Nederlandse projectontwikkelaars, heeft laten weten deze deregulering goed te vinden. Volgens de vereniging zou het op onderdelen afwijken van het Bouwbesluit echter niet alleen voor particulieren moeten gelden, maar ook voor kopers van nieuwbouwwoningen die door professionele opdrachtgevers worden ontwikkeld.

Bouwen van studentenwoningen
Behalve voor particuliere woningen, worden er ook een aantal eisen aan het bouwen van nieuwe studentenwoningen veranderd. Zo wordt de verplichting van een balkon en fietsenhok geschrapt. En gaat de eis voor de minimale oppervlakte van een woning van 18 m2 naar 15m2. Volgens minister Blok wordt het bouwen van nieuwe studentenwoningen zo

Toegankelijkheid gebouwen voor gehandicapten
In samenspraak met organisaties van gehandicapten wordt in het aangepaste Bouwbesluit ook de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeterd. Daarvoor volgt een aanscherping van de huidige eisen. Zo hoort de hoofdingang vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in zo’n gebouw moet voortaan 80 procent toegankelijk zijn, voor winkels wordt dat 60 procent. Waar deze eisen technisch niet mogelijk zijn blijft de huidige eis van 40 procent gelden. Denk aan een voetbalstadion, bioscoop of theater.

Vluchtrouteaanduidingen
Het Bouwbesluit wordt ook gewijzigd op het punt van de vluchtrouteaanduidingen (artikel 6.24). In de huidige wettekst wordt voor verwezen naar vluchtrouteaanduidingen die voldoen aan NEN 6088. In de nieuwe versie geldt NEN 6088 nog steeds, maar dan voor bestaande bouwwerken. Voor te bouwen bouwwerken gaat NEN 3011 gelden.

Terug

Documentatie aanvraag

HomeNieuwsAanpassing Bouwbesluit 1 juli 2015

(Bezoek)adres

AvK Bouwpartners B.V.
Molenstraat 55b
7471 CK GOOR
T 0547 - 273 703
F 0547 - 271 591
E info@avkbouwpartners.nl